Celkom malé  divadlo

23. september 2023 17:00 | MANŽELSKÁ PORADŇA
 || Stodola Fera Liptáka Lišov | len na pozvánky

o divadle....

Myšlienka založiť si vlastné divadlo vznikla predovšetkým z praktických dôvodov. Dať dokopy skupinu divadlachtivých ľudí, ochotných obetovať svoj voľný čas do služieb Tálie je naozaj náročné a to nielen na čas. A tak sa na prelome rokov 2001/2002 z myšlienky stala realita. Na jar roku 2002 debutovalo Celkom malé divadlo inscenáciou Ľudmily Razumovskej Záhrada bez zeme.

Celkom malé divadlo začalo svoju divadelnú púť na doskách DK Družba v Leviciach , kde pôsobilo šesť rokov. Významným krokom v živote divadla bol rok 2005, keď sa divadlo stalo občianskym združením a nadobudlo tak právnu subjektivitu. Tá bola pre divadlo potrebná najmä z titulu získavania finančných prostriedkov na svoju tvorbu. Túto stratégiu však nepochopili kompetentné orgány mesta Levice a žiadali od divadla finančné prostriedky ako od zárobkovej organizácie. Tento fakt ako aj neochota zo strany mesta spôsobili, že divadlo si hľadalo miesto svojho pôsobenia inde. A tak došlo k ďalšiemu významnému kroku, ktorým bolo sťahovanie do kultúrneho domu v Žemberovciach. Touto cestou by sme sa radi poďakovali pani starostke Ing. Janke Staňovej, poslancom obecného úradu a vlastne všetkým Žemberovčanom, ktorí si nás "adoptovali" a ktorí nám venovali svoju priazeň. Bývalá kinosála v DK Žemberovciach sa prebudovala na útulnú divadelnú sálu s kapacitou 110 miest. Základnú dosku, ktorá znamená svet, v októbri roku 2008 slávnostne pokrstili sudičky starostka obce Ing. Jana Staňová, riaditeľ festivalu Kremnické gagy Mgr.art. Janko Fakla a jeden z úspešných slovenských mímov Aďo Ohrádka. V roku 2011 došlo k ďalšiemu sťahovaniu, konkrétne do Starého Tekova. Zmena personálna ako aj zmena atmosféry na obecnom úrade v Žemberovciach a zároveň kúpa domu v Starom Tekove nás nútila hľadať zázemie tu.

Celkom malé divadlo je ojedinelým zjavom na pôde amatérskeho divadla na Slovensku. Tematika CMD je postavená na činohernom poňatí dramatického textu, v ktorej sú zvýraznené zložitosti medziľudských vzťahov a konfliktov. V súčasnosti je v repertoári divadla 20 inscenácií, čo je na amatérskej scéne v istom zmysle unikátom. Náš kolektív tvoria štyria ľudia. Režisérom divadla je Edo Šebian. Hereckú zložku tvoria manželia Ria a Peťo Meszárošovci.

Najbližšie predstavenia

Pozrite si, kde hráme a príďte si nás pozrieť

23.9. 2023 | 17:00 | Manželská poradňa

7.10. 2023 | 17:30 | Ako uvariť žabu

KIC Kysáč (Srbsko) | Festival Zuzany Kardelisovej

25.11. 2023 | 19:30 | Ako uvariť žabu

Činoherní klub Praha (Česko)| host Činoherního klubu