Play Karenina

voľne na námet románu Leva Nikolajeviča Tolstého "Anna Karenina"

Premiéra : 8. marec 2014

Dĺžka predstavenia 60 min.

Hrací priestor: cca. 8x6m

Účinkujú:

Karenina /Ria Mészárošová
Karenin/Eduard Šebian alt. Maroš Krajčovič alt. Jozef Bajnok
Vronskij/Petr Mészároš
Sluha/Albín Štroffek

Zvuk/Natália Huts
Svetlá/Peter Luptovský
Kostýmy a scéna/Kristína Fašková a CMD
Rekvizity/ Eduard Šebian

Úprava, dramaturgia a réžia/Peter Luptovský

Ocenenia:
Účasť na festivale Víkend atraktívneho divadla 2016 Zvolen
Laureát Festivalu Zuzany Kardelisovej (Srbsko)
Účasť na medzinárodnom festivale Riga spele teatris, Riga (Lotyšsko)

Doposiaľ odohraných predstavení : 25

Karenina je obsiahle čítanie. Je to však príbeh, ktorý žne úspechy po celom svete v rôznych spracovaniach. Filmoví či divadelní režiséri prostredníctvom neho skúmajú spoločnosť pohľadom do ľudských vzťahov a do vnútra človeka samotného.
Príbeh, ktorý bol, je a s veľkou pravdepodobnosťou ešte dlho bude aktuálny. Dá sa ešte tento román urobiť inovatívne, novo, netradične aj po toľkých verziách?

My, a hlavne Peter Luptovský sa snaží ponúknuť Kareninu inú. Z pôvodnej románovej fabuly zostal len námet a hlavné rysy. Z plejády postáv zostali štyri, z ktorých jedna dokonca vôbec nerozpráva. Tým nastal výrazný dramaturgický posun. Atmosféra predstavenia sa miestami viac podobá Bulgakovovi než Tolstému. Navyše akýkoľvek náznak pátosu režisér cielene eliminuje. Nepatrí sa viac prezrádzať. Ponúkame ďalšie dielo, ktoré vzniklo zo spolupráce Celkom malého divadla a Divadla Kusy cukru z Kremnice. Sami sme zvedaví či sa to podarilo.