Play Karenina
voľne inšpirované románom Leva Nikolajeviča Tostého "Anna Kareninová"