Play Karenina

voľne inšpirované románom Leva Nikolajeviča Tostého "Anna Kareninová"