Záhrada bez zeme

na motívy Ľudmily Razumovskej

Premiéra 4.3.2002

/Dráma/

Réžia: Edo Šebian

Úprava: Petr Mészároš, Edo Šebian
Dramaturgia: Petr Mészároš

Osoby a obsadenie:
Oľga: Ria Mészárošová
Anna: Aneta Liptáková - Beťková
Mark: Petr Mészároš


Scéna: Edo Šebian
Kostýmy: kol. CMD
Technická zložka: Sebo Streňo
Použitá hudba:
Goran Bregović, Lord of the dance

Dížka predstavenia: 60 min
Technické požiadavky:
Javisko - minimálne 3 x 4 m,

10 reflektorov, jeden funkčný ťah, CD prehrávač

Doposiaľ odohraných predstavení: 9

Inscenácia vznikla podľa rovnomennej predlohy z pera ruskej autorky Ľudmily Razumovskej. Tá sa dostala do rúk tvorivej dvojici Mészároš - Šebian. Táto ju radikálnymi zásahmi upravili do dnešnej podoby. Okrem ideologických nánosov hra nič nestratila, ale naopak, získala na kompaktnosti, dramatickosti a zosilnela jej výpoveď. Dej hry sa odohráva možno v Rusku v nedefinovanom čase. Do domu vidiečana Kulikova, u ktorého už dlhší čas býva Anna so svojim otcom, prichádza jej staršia sestra Oľga, ktorá tu hľadá útočisko. Onedlho ju tu nachádza jej manžel Mark. Týmto príchodom sa "rozkrúti kolotoč" vzťahov, ktoré vyústia až do tragického konca. Táto hra je o Oľginom hľadaní lásky, šťastia a pevnej pôdy pod nohami a zároveň o beznádeji dosiahnuť to. Jej životu chýba akýsi "zdravý základ", akýsi "pevný bod". Z jej snahy dosiahnuť harmóniu vo vzťahu s Markom nič neklíči, keďže "sadí" v záhrade bez zeme. Preto prijíma Markov spôsob boja a...

Ocenenia:

Cena za réžiu na Divadelných dňoch v Tlmačoch - krajská prehliadka

Cena za scénografiu na Divadelných dňoch v Tlmačoch - krajská prehliadka

Cena za herecký výkon Rii Mészárošovej na Divadelných dňoch v Tlmačoch - krajská prehliadka

Cena za herecký výkon Anete Liptákovej na Divadelných dňoch v Tlmačoch - krajská prehliadka

Cena za herecký výkon Peťovi Mészárošovi na Divadelných dňoch v Tlmačoch - krajská prehliadka

Prvé miesto na Divadelných dňoch v Tlmačoch - krajská prehliadka

Laureát celoštátneho Festivalu Aničky Jurkovičovej v Novom Meste nad Váhom

účasť na celoslovenskej prehliadke Belopotockého Mikuláš

účasť na Scénickej žatve v Martine

Sponzori inscenácie: