A čo ja, miláčik?

Táňa Kusá

Premiera: 26. marec 2007, DK Družba Levice

/Komédia/

Réžia: Edo Šebian
Úprava: Peťo Mészároš
Dramaturgia: Peťo Mészároš

Margita: Ria Mészárošová
Scarlet: Aneta Liptáková, alt. Lenka Horváthová
Bohuš: Peťo Mészároš
muž: Edo Šebian


zhotovenie nahrávok: Norbert Mészáros
preprava: Milan Dian
výber hudby: Peťo Mészároš
plagát a bulletin: Nikola Gečeiová
kostýmy: Ria Mészárošová, Nora Nagyová
výroba kostýmov: Nora Nagyová
scéna: Peťo Mészároš
odborná scénická spolupráca: Eva Klinčoková a.h.
technická podpora predstavenia: Peter Holba, Edo Šebian, Milan Dian
svetlá: Peter Holba

Ocenenia:

3.miesto na Divadelných dňoch v Tlmačoch - krajská prehliadka
  • účasť na Tlmačskom činohraní - celoslovenská prehliadka
Individuálna cena Peťovi Mészárošovi za herecký výkon v postave Bohuša na krajskej prehliadke v Tlmačoch
Doposiaľ odohraných predstavení : 4

... Kde bolo, tam bolo, mnoho gazelých krokov od Ngorongoro, v jednom zapadnutom keňskom údolí, žila jedna veľmi múdra žena, ktorá ovládala tajnú reč stromov a kameňov. Bola to náčelníkova žena. A tá žena bola pokorná. Náčelník Bobo sa vracal, každý deň do chatrče neskoro večer. Bol bojovník. Veľký bojovník, ktorý chránil svoj kmeň. Bojoval so zlými démonmi savany a strašnými šelmami lesa. Vracal sa vždy s potrhaným plášťom a vlastnou kožou a na kosť vyhladovaný. Tá pokorná múdra žena mu rany vždy ošetrila, nasýtila ho a odev mu pozašívala. Každé ráno plný nových síl náčelník Bobo odchádzal do bojov s démonmi a šelmami. A ony vidiac, že je náčelník opäť silný, a že ho nepremôžuu, poslali mocnú a zákernú čarodejnicu so sladkým hlasom do náčelníkovej chatrče za múdrou ženou, aby jej škodila a ubližovala...

  • Úryvok z knihy "Rozprávky kmeňa Mango-mango", Fatran 1985, Bratislava. Zo svahilského originálu "Nyahururu Mango-mango dudi" preložila Mgr. Margita Pokorná - dlhoročná lektorka letnej školy umeleckého prekladu a interpretácie umeleckých textov a držiteľka 7 Hollého cien./