Ahoj a zbohom

Na motívy Athola Fugarda

Premiára 18.3.2010 v DK Žemberovce
(SLOVENSKÁ PREMIÉRA!)

Osoby a obsadenie:
Ester Smitová- Ria Meszárošová
Johnny Smit- Petr Meszároš
Cornelius Smit
- Eduard Šebian

Technika : Edo Šebian
Inšpicient: Peter Holba
Zvuk : Edo Šebian
Svetlá : Edo Šebian
Úprava vlasov: Andrea Ďurčaťová
Preklad z anglického originálu "Hello and Goodbye"
pre potreby divadla: Mgr. Zdena Ginčaiová
Úprava : Petr Meszároš
Kostýmy : Ria Meszárošová
Scénografia: kol. CMD
Návrh plagátu: Petr Meszároš
Výber hudby: Petr Meszároš

Dramaturgia: Petr Meszároš
Réžia: Edo Šebian

Rodinnú drámu dvoch súrodencov Johnnyho a Ester, ktorý sa stretajú po niekoľkoročnom odlúčení môžeme chápať do značnej miery ako akt familiárneho exorcizmu. Pričom diabla sú nútení vyhnať predovšetkým zo svojich duší. Návratom Ester domov dochádza ku konfrontácii vzájomných životných postojov. vrátiť sa do spomienok, detstva. Na javisku dochádza k postupnému odhaľovaniu rodinného dedičstva a to obrazne ako aj doslovne.

Hra nebola doposiaľ uvádzaná na slovenských javiskách, tak môžeme konštatovať, že naše divadlo, ju uvádza ako slovenskú premiéru. V zahraničných recenziách je hra prijímaná pozitívne.

Predstavenie vzniklo s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja a obce Žemberovce.

Doposiaľ odohraných predstavení : 5