O skutkoch a jestvovaniach

                   voľne na motívy poviedky Gabriela Garciu Marqueza "Veľmi starý muž s obrovskými krídlami" 

Premiéra : 29.apríl 2011

TRAILER K PREDSTAVENIU:

Dĺžka predstavenia 60 min.

Hrací priestor: cca. 8x6m (predstavenie je možné realizovať aj v netradičných priestoroch).

Účinkujú:

Ona ' Ria Meszárošová
On ' Petr Meszároš
Anjel ' Albín Štroffek alt. Peter Beniačik

Dramaturgia ' Zuzana Bírešová
Scénografia 'Dáša Krištofovičová
Realizácia scény ' Edo Šebian
Kostýmy ' Eva Klinčoková, Dáša Krištofovičová

Réžia ' Peter Luptovský

Doposiaľ odohraných predstavení : 30


Ocenenia:
Grand prix - najlepšia inscenácia festivalu (1.miesto) na Medzinárodnom divadelnom festivale "LichtArt" v Rivne na Ukrajine
Čestné uznanie na festivale XXXVI. Biesada teatralna v Horynci- Zdrój v Poľsku

1.miesto v Nitrianskom kraji na festivale Na scénu Kozárovce 2013
účasť na celoslovenskom festivale EXIT 2013 v Levoči
účasť na festivale Divadelní dílna Nový Jičín
účasť na Mezinárodním festivale evropských regionů Hradec Kralové
účasť na svetovom festivale Spots op west Westouter 2015 v Belgicku
účasť na festivale KALEJDOSKOP 2018 v Gardzienice v Poľsku

Nonverbálna pohybová inscenácia O skutkoch a jestvovaniach vznikla na motívy poviedky Gabriela Garcíu Márqueza -Veľmi starý pán s obrovskými krídlami. Hľadanie emocionálnej podstaty a vyjadrenia seba ale aj okolitého sveta cez pohyb, gesto no predsa bez slov a to na pozadí grotesknosti sa stalo základom pre silnú pohybovú ale aj metaforickú výpoveď o našich skutkoch a samotnom jestvovaní. Na pozadí magického prostredia a postavičiek z Márquezovej poviedky sme chceli vyskladať skladačku vždy inak, nanovo, no zázračne s rovnakým výsledkom. Pohyb, hudba, emócia a vzájomná interakcia energii samotných hercov na javisku- v pomyselnom bizarnom svete snov- ponúkli pôdu pre inšpiratívne hľadanie ciest aj návratov zo sveta/ do sveta- z nás/ do nás.... Ako možno objaviť skutočné jestvovanie? Nakoľko naše skutky podmienia, ako a kadiaľ pôjdeme ďalej... 

Napísali o predstavení:

Nonverbálna inscenácia O skutkoch a jestvovaniach vychádza z prózy klasika magického realizmu Gabriela Garcíu Marqueza a dala sa čítať ako divadelná moralita. Režijne, herecky, scénograficky (Dáša Krištofovičová) išlo o dôsledne prepracované predstavenie takmer profesionálnej úrovne. Svojou poetikou a výtvarným riešením (scénografia Dáša Krištofovičová) vychádzalo z princípov chudobného divadla, pripomínalo éru československého štúdiového divadla 70. a 80. rokov, evokovalo poľské divadelné inšpirácie, napájalo sa na prúd antropologického divadla a napriek dokonalosti výrazu pôsobilo istým spôsobom "starosvetsky". Inscenácia bola postavená predovšetkým na herectve ústrednej dvojice a výkon, ktorý podali Ria Mészárošová a Petr Mészároš bol výborný. Do príbehu manželov (on a ona) , pre ktorých zázrak vzkriesenia sa stane druhoradým v porovnaní s túžbou po mamone, vniesli aj klaunsko-cirkusové pasáže, boli presní vo výraze, geste, tempo-rytme. Téma deštrukcie hodnôt trochu prevážila a zatmila kontrapunkt - príbeh anjela, dialóg s anjelom.

Nadežda Lindovská

V obchodoch dnes bez problémov zoženieme napodobeniny rustikálnych vecí či starožitností a pre mnohých sa práve takýto "retroštýl" stáva módnou záležitosťou. Natrafiť však na hodnotný originál čohosi rustikálneho, je však väčší problém a samozrejme je treba siahnuť hlbšie do peňaženky. Hlbšie do peňaženky by som pokojne siahol aj v prípade inscenácie "O skutkoch a jestvovaniach" z produkcie tandemu súborov "Kusy cukru" a "Celkom malého divadla". Na motívy poviedky Gabriela Garcíu Márgueza - Veľký starý pán s obrovskými krídlami, je postavený pôdorys nonverbálneho pohybového divadla.

Porovnanie s hodnotným rustikálnym originálom je namieste, a to najmä z hľadiska výtvarnosti a vizuálnosti inscenácie. Pred zrakom divákov sa demonštruje s originálnosťou materiálu - človeka, potravín, peria na krídlach anjela, vody, ale najmä dreva. Z neho je vytvorené polyfunkčné pódium, ktorého sa pointuje v jednotlivých situáciách. Z dosiek, ktoré akoby boli zobrané z Hanákovho filmu "Obrazy starého sveta", cítiť vekom (nie maliarom) spatinovanú skúsenosť. Subtílne svietenie (s výnimkou pre mňa zbytočného stroboskopu) v kombinácii s takouto autentickosťou pred nami necháva zaznieť obrazy v sépiovej farebnosti a kvalite. Máme pocit, že v takejto kvalite sveta ešte má zmysel hovoriť o hodnotách života. A práve stopy rôznych hraničných situácií v živote človeka, v ktorých sa overujú jeho morálne kvality, sú obsahom jednotlivých výstupov.

Anjel, ktorý sa značne unavený vplazí do hraničnej situácie smrti jednej z dvojice protagonistov, urobí zázrak a necháva ho ožiť, aby následne prežíval všetky modelové situácie zlyhania človeka, kde sa na záver stáva on samotným jeho obeťou. Vstáva z mŕtvych, aby sa odplazil a kdesi ďalej znovu prežil rovnakú skúsenosť ľudskej nepoučiteľnosti. Pôdorys inscenácie týmto rámcom naberá až rituálny charakter s otázkou - koľko krát treba ukrižovať Krista, aby sme prestali byť hriešnymi? Poviete si - moralita. Áno, ale nie z tých, ktoré falošne poúčajú, ale v tomto prípade vo vás otvárajú opodstatnené otázky a pochybnosti o kvalite vášho života.

Z hľadiska hereckého obsadenia dvoch protagonistov (muža a ženy), možno ako ranu istoty (v dobrom slova zmysle) hodnotiť manželov Meszárošovcov, ktorí v kontexte neprofesionálneho divadla predstavujú vysoký herecký nadštandard. Ako anjeľ/trpiteľ im sekunduje Albín Štroffek, na túto postavu veľmi zaujímavý herecký typ.
                                              Mgr. Peter Janků, PhD.