Príbehy z medziposchodia

Vladimír Tóth

/komická miniatúra/

Réžia: Vlado Tóth

Ženy: Ria Mészárošová
Muži: Peťo Mészároš

Maniak - Filozof - Básnik

Výťah je vertikálny dopravný prostriedok, slúžiaci na prepravu osôb, domácich zvierat, prípadne iného nákladu nepresahujúceho povolenú hmotnosť. Výťah je dopravný prostriedok poskytujúci prepravovaným osobám neformálny priestor na výmenu názorov o počasí, politickej situácii, či akciách v hypermarketoch. Vo výťahu v podstate nemôžete zažiť nič vzrušujúce. Kým sa nezasekne...

Ocenenia:

Táto inscenácia sa nezúčastnila súťažných prehliadok, vznikla ako spontánny nápad vianočného darčeka pre priaznivcov nášho divadla.

Doposiaľ odohraných predstavení : 11

Scéna a dramaturgia: Vlado Tóth
Kostýmy: kolektív CMD
Technická zložka: Marek Halabuk
Techn. požiadavky:
javisko min.2x2m,
4 ks reflektorov, CD prehrávač
Dĺžka predstavenia: 40 min